Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładów Podzespołów Radiowych "MIFLEX" SA w Kutnie

W dniu 15 grudnia 2022 r. Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" SA brały udział w giełdzie kooperacyjnej, która została sfinansowana ze środków projektu „LODZKIE GO!

Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Województwo Łódzkie przygotowało spotkania B2B on-line, które odbyły się w postaci tzw. giełdy kooperacyjnej na specjalnej platformie internetowej.

Celem giełdy była prezentacja oferty "MIFLEX" SA zainteresowanym podmiotom zagranicznym oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.

Więcej informacji na:https://biznes.lodzkie.pl

 ue

 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładów Podzespołów Radiowych "MIFLEX" SA w Kutnie.

Projekt realizowany w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu: wparcie "MIFLEX" SA w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 339 579,69 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 339 579,69 PLN

fundusze grafika

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX SA

ul. Grunwaldzka 3,

99-300 Kutno, Polska

+48 24 355 11 00

Email: miflexsa@miflex.com.pl

NIP: 775-00-00-870

KRS: 0000183753

Fax: (+48) 24 355 11 88