Oferta badań elektrofizycznych

Oferta Miflex Oferta Miflex

Firma MIFLEX SA

jest wiodącym producentem kondensatorów i filtrów na polskim rynku. Posiadamy w swoich strukturach Zakładowe Laboratorium Elektryczne wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy taki jak: Oscyloskopy, Mostki RLC, Zasilacze AC i DC, Testery bezpieczeństwa, Analizator widma, Multimetry... . Część wyposażenia została zakupiona w wyniku realizacji Projektu pt. „Zakup przyrządów badawczo-pomiarowych oraz systemu modelowania 3D wspomagających proces B+R w "MIFLEX" SA.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Możemy wykonać następujące usługi badawczo-pomiarowe dla kondensatorów i filtrów:

  • Pomiary podstawowych parametrów kondensatorów i filtrów
  • Badanie wytrzymałości elektrycznej miedzy wyprowadzeniami
  • Pomiar prądu upływu
  • Badanie wytrzymałości elektrycznej miedzy wyprowadzeniami a obudową
  • Badanie przyrostu temperatury
  • Badania klimatyczne i materiałowe
  • Badanie trwałości kondensatorów: eksploatacyjne, starzeniowe i długotrwałe
  • Badania wg wymagań zgodnych ze specyfikacją przedstawioną przez klienta

Uwaga: Możliwość wykonania zlecenia będzie rozpatrywana indywidualnie

Dział Sprzedaży

tel. 24 355 11 81

email: mif-sprzedaz@miflex.com.pl

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX SA

ul. Grunwaldzka 3,

99-300 Kutno, Polska

+48 24 355 11 00

Email: miflexsa@miflex.com.pl

NIP: 775-00-00-870

KRS: 0000183753

Fax: (+48) 24 355 11 88