Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIFLEX SA z siedzibą Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MIFLEX SA możliwy jest pod nr. telefonu (+48) 24 355 11 00
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, w tym zapewnienia rozliczalności, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania, w tym przechowywanie ważnych wniosków i odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX SA

ul. Grunwaldzka 3,

99-300 Kutno, Polska

+48 24 355 11 00

Email: miflexsa@miflex.com.pl

NIP: 775-00-00-870

KRS: 0000183753

Fax: (+48) 24 355 11 88