Projekty RPO WŁ

                                                                                                          ResizedImage600101 unia

Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych kondensatorów z folii metalizowanej”.

Celem projektu jest wdrożenie nowej własnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji kondensatorów z folii metalizowanych nawijanych na  trzpieniach cylindrycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 540.000,00 PLN

ResizedImage600101 unia

Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup przyrządów badawczo – pomiarowych oraz systemu modelowania 3D wspomagających proces B+R w "MIFLEX" SA”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych metod badawczo – pomiarowych stosowanych do oceny jakości kondensatorów i filtrów przeciwzakłóceniowych oraz wdrożenie metody modelowania 3D przestrzennej struktury wymienionych elementów biernych.

Dofinansowanie projektu z UE: 173.250,00 PLN.

ResizedImage70764 unia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Nr i tytuł projektu:     WND-RPLD.03.02.00-00-050/10.
Wzrost konkurencyjności "MIFLEX" SA poprzez automatyzację procesu wytwarzania filtrów przeciwzakłóceniowych.

Całkowita wartość projektu: 2 250 900,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 784 125,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 138 375,00 PLN

Nazwa beneficjenta:     Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" SA, ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

ResizedImage60054 unia

ResizedImage451301 MIFLEX 2015 09 04 20 badanie filtrow SKF 11

ResizedImage60054 unia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Nr i tytuł projektu:     WND-RPLD.03.02.00-00-186/09.
Poprawa konkurencyjności „MIFLEX” SA poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w produkcji generatorów wn do kuchni gazowych – zakup automatycznej nawijarki z modułem lutowniczym.

Całkowita wartość projektu: 927 200,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 323 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 57 000,00 PLN

Nazwa beneficjenta:     Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" SA, ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno.

ResizedImage453303 MIFLEX 2015 09 04 07 nawijarka cewek wn

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX SA

ul. Grunwaldzka 3,

99-300 Kutno, Polska

+48 24 355 11 00

Email: miflexsa@miflex.com.pl

NIP: 775-00-00-870

KRS: 0000183753

Fax: (+48) 24 355 11 88