Strefa akcjonariuszy

 Zakłady Podzespołów Radiowych "MIFLEX" SA, ul. Grunwaldzka 3, 99 - 300 Kutno.

 Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183753.

 NIP: 775-00-00-870

 Kapitał zakładowy w wysokości 2.596.986 zł. w całości opłacony.

Dane do pobrania 

 

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX SA

ul. Grunwaldzka 3,

99-300 Kutno, Polska

+48 24 355 11 00

Email: miflexsa@miflex.com.pl

NIP: 775-00-00-870

KRS: 0000183753

Fax: (+48) 24 355 11 88